Charlotte Malterre-Barthes Eileen Gray. Dom w słońcu (rys. Zosia Dzierżawska)

Marginesy, 2019, 162 strony, red. Michał Olech, komiks, biografia.

Copyright for the Polish translation by Jacek Żuławnik, 2019.

Wix.com 2020