Jeff Loveness Judasz (rys. Jakub Rebelka)

Kultura Gniewu, 2020, 112 stron, red. Michał Olech, komiks, religia.

Copyright for the Polish translation by Jacek Żuławnik, 2020.

Wix.com 2020