Ayaan Hirsi Ali Heretyczka

Świat Książki, 2016, 288 stron, red. Joanna Popiołek, publicystyka, esej.

Kulturowi relatywiści wolą owijać temat szariatu w intelektualny odpowiednik czarnego dżilbabu albo niebieskiej burki i powtarzać stare frazesy o tym, że nie powinniśmy wygłaszać krytycznych sądów o zwyczajach religijnych innych ludów. Dlaczego nie? Starożytni Aztekowie i nie tylko oni składali ofiary z ludzi, wyrywali im z piersi bijące serca. Uczymy nasze dzieci, że praktyki te miały miejsce przed pięcioma stuleciami, nie pochwalamy ich i nie przyklasnęlibyśmy im, gdyby współcześni mieszkańcy Meksyku nagle postanowili do nich powrócić. Czemu więc akceptujemy „ofiarę” kobiet, osób homoseksualnych i muzułmanów, którzy odstąpili od wiary, i kary dla nich za takie „zbrodnie”, jak apostazja, cudzołóstwo, bluźnierstwo, małżeństwo z wyznawcą innej religii albo po prostu pragnienie poślubienia partnera, którego samemu się wybrało? Dlaczego, jeśli nie liczyć raportów publikowanych przez organizacje broniące praw człowieka, nie ma żadnej dostrzegalnej reakcji?

 

Myślę, że każdy przyzwoity człowiek zgodzi się ze mną, że w XXI wieku tego rodzaju barbarzyńskich zachowań nie powinniśmy tolerować. Można i należy potępiać je i ścigać jako zbrodnie, zamiast akceptować jako legalne i zasadne kary.

 

Twierdzenie o dopuszczaniu się nadużyć w imię szariatu jest nie do obalenia. Jeśli chcemy mieć nadzieję na stabilniejsze i bardziej pokojowe istnienie, trzeba położyć temu kres.

 

Realnie rzecz biorąc, raczej trudno oczekiwać, żeby państwa muzułmańskie, takie jak Pakistan, zgodziły się zrezygnować z szariatu. Nie przeszkadza to jednak, abyśmy my, mieszkańcy Zachodu, wymagali od żyjących w naszych społeczeństwach muzułmanów stosowania się do praw obowiązujących u nas. Musimy oczekiwać od nich poniechania praktyk i kar związanych z szariatem, które stoją w sprzeczności z podstawowymi prawami człowieka i zachodnimi kodeksami. Poza tym państwa zachodnie pod żadnym pozorem nie powinny pozwalać muzułmanom na tworzenie samorządnych enklaw, w których kobiety i inni uznawani za obywateli drugiej kategorii są traktowani tak jak przed czternastoma wiekami.

 

Copyright for the Polish translation by Jacek Żuławnik, 2016.

Wix.com 2020